Werving en selectie

Het vinden van de juiste persoon voor uw organisatie is - zeker in een moeilijke arbeidsmarkt - echt een vak apart. Mensen bepalen het succes van uw organisatie. Wij ondersteunen u door middel van de juiste bedrijfs- en functieprofilering, onderscheidende arbeidsmarktcommunicatie en effectieve en efficiënte werving- en selectiesystematiek.
Daarbij richten wij ons op middenkader functies tot en met senior directiefuncties; van specialistische functies tot en met general management. Van CV database onderzoek en assessments tot en met exclusieve headhunting.
Ons werving & selectie proces verloopt volgens een stappenplan waarvan tevens een referentieonderzoek en een assessment onderdeel uitmaken.

Doordat wij op basis van exclusiviteit werken worden ook evt. kandidaten die door derden worden aangedragen meteen naar ons doorverwezen. Deze kandidaten worden in ons selectieproces meegenomen en worden op dezelfde wijze beoordeeld als de door ons zelf verworven kandidaten.

Wij maken per voor te dragen kandidaat een statusrapport. Hierin staan de feitelijke gegevens en ervaringen van de kandidaat, en de beoordeling van de kwalificaties ten opzichte van het opgestelde profiel met daarbij per kandidaat een sterkte-zwakte analyse.

Indien gewenst, assisteren wij u ook bij de voorbereiding en afwikkeling van de contract onderhandelingen. Ook heeft FLEXHRM ruime ervaring met het opstellen van arbeidscontracten.

Wij werken met een vaste tariefstelling. Ons honorarium wordt berekend in een vast percentage van 16% over het definitieve bruto fulltime jaarsalaris. Dit laatste bepalen we vooraf met u aan de hand van het functieprofiel en het beoogde bruto maandsalaris.

Mocht enige tijd na indiensttreding onverhoopt blijken dat een door ons voorgedragen medewerker toch niet in de nieuwe organisatie blijkt te passen dan is onze garantieregeling van toepassing, ongeacht of de werkgever óf de nieuwe medewerker tussentijds het arbeidcontract beëindigd.

‹ Terug naar FlexHRM

Adres

FLEXHRMLEGAL
Spoorhaven 76
2651 AV Berkel en Rodenrijs

T 06 - 30 79 15 70
F 084 - 724 25 70
E info@flexhrmlegal.nl

ruim 30 jaar ervaring

Bel of mail ons voor meer informatie.naar de contactpagina
Ontwerp en realisatie: Flaire - Design & Development