Mediation

Wat is mediation?
Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator.
Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doen partijen zelf en de mediator begeleidt hen daarbij. Partijen werken en denken dus zelf actief mee en bepalen zelf de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter en duurzamer dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter.
De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

Er gelden voor de partijen twee belangrijke uitgangspunten bij mediation: vertrouwelijkheid+geheimhouding en vrijwilligheid.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding
In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen.
Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken wordt besproken onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.

Vrijwilligheid
Een mediation kan alleen starten als beide partijen aan de mediation willen meedoen. Men kan niet worden gedwongen aan mediation deel te nemen. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld uw werkgever of via doorverwijzing van de rechter) is men niet verplicht  hieraan deel te nemen.

Welke conflicten?
Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor allerlei soorten conflicten. Zo kan het gaan om een persoonlijk conflict tussen twee collega’s of een arbeidsconflict tussen de werkgever en werknemer. Het kan ook gaan om een echtscheiding of om conflicten tussen tussen bestuurders onderling.
Andere voorbeelden: conflicten over bedrijfsopvolging, bedrtijfsovername of bedrijfsbeéindiging, enz.
U kunt ook voor mediation kiezen als uw zaak al bij de rechter loopt. Klik hier voor meer informatie.

Het traject
Een mediationtraject bestaat doorgaans uit drie tot vijf gesprekken van gemiddeld 1,5 tot 2 uur onder leiding van een onafhankelijke, neutrale mediator. De mediator leidt de gesprekken in goede banen, zorgt ervoor dat de communicatie tussen de betrokken partijen wordt hersteld en helpt het onderscheid tussen emotie en inhoud helder te krijgen. Het beoogde doel is dat de betrokken partijen samen tot realistische afspraken komen die een gezonde basis vormen voor hun (professionele) relatie in de toekomst. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.

MfN-register voor mediators
Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. MfN-registermediators (voorheen NMI registermediators) zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities.

Meer informatie

Voor vragen, meer informatie of een vrijblijvend intakegesprek kunt u contact met ons opnemen.

‹ Terug naar FlexLegal

Adres

FLEXHRMLEGAL
Spoorhaven 76
2651 AV Berkel en Rodenrijs

T 06 - 30 79 15 70
F 084 - 724 25 70
E info@flexhrmlegal.nl

ruim 30 jaar ervaring

Bel of mail ons voor meer informatie.naar de contactpagina
Ontwerp en realisatie: Flaire - Design & Development