Werkwijze

Intake gesprek en offerte
Wanneer u van onze diensten en/of producten gebruik wilt maken, komen wij bij u langs voor een intake gesprek om uw vraag zo helder en concreet mogelijk te kunnen formuleren. Zodoende wordt snel duidelijk wat u verwacht van ons en van onze aanpak. Bij complexe opdrachten kunnen we een team van experts f met de vereiste specifieke deskundigheden formeren.

Vervolgens ontvangt u van ons een offerte met daarin:
  • Uw (hulp)vraag
  • De door ons op te leveren resultaten
  • Onze aanpak inclusief een stappenplan
  • De totale doorlooptijd van de opdracht
  • Wie de opdracht zal gaan uitvoeren
  • Het door u te investeren bedrag.

Na overeenstemming over onze offerte volgt eerst een schriftelijke opdrachtbevestiging.
Zo heeft vooraf u duidelijkheid en zekerheid over onze aanpak en de kosten.

Uitvoering van de opdracht
Aan elke opdracht is een projectleider verbonden. Hij is uw eerste aanspreekpunt en bewaakt de voortgang van de opdracht. Hij stemt tussentijds met u de vorderingen en de voortgang af.

Afronding van de opdracht
Nadat de opdracht is uitgevoerd en/of het gewenste resultaat is bereikt, evalueert de projectleider de opdracht met u.

Adres

FLEXHRMLEGAL
Spoorhaven 76
2651 AV Berkel en Rodenrijs

T 06 - 30 79 15 70
F 084 - 724 25 70
E info@flexhrmlegal.nl

ruim 30 jaar ervaring

Bel of mail ons voor meer informatie.naar de contactpagina
Ontwerp en realisatie: Flaire - Design & Development