Copyright

Al het materiaal op deze internetsite, waaronder mede begrepen (maar niet beperkt tot) teksten, illustraties en het logo van FLEXHRMLEGAL, is het exclusieve eigendom van FLEXHRMLEGAL, en wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht. Slechts na uitdrukkelijke voorafgaande FLEXHRMLEGAL schriftelijke toestemming van FLEXHRMLEGAL, is overname van de verstrekte informatie toegestaan. Zonder bedoelde toestemming is het niet toegestaan de volledige inhoud of onderdelen van deze internetsite op diskette, cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

Adres

FLEXHRMLEGAL
Spoorhaven 76
2651 AV Berkel en Rodenrijs

T 06 - 30 79 15 70
F 084 - 724 25 70
E info@flexhrmlegal.nl

ruim 30 jaar ervaring

Bel of mail ons voor meer informatie.naar de contactpagina
Ontwerp en realisatie: Flaire - Design & Development