Arbowetgeving

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om daarvoor te zorgen is er arbeidsomstandigheden wetgeving.

De  arbeidsomstandigheden wetgeving is ingedeeld in drie niveaus:
  • de Arbowet 
  • het Arbobesluit
  • de Arboregeling

De Arbowet vormt de basis van de arbowetgeving. Hierin staan de algemene bepalingen die gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht (dus ook voor verenigingen en stichtingen). De Arbowet is een kaderwet. Dat betekent dat er geen concrete regels in staan. Die zijn verder uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling.

Klik hier voor de volledige tekst van de Arbowet.

Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet. Hierin staan de regels waar zowel werkgever als werknemer zich aan moeten houden om arbeidsrisico's tegen te gaan. Deze regels zijn verplicht. Er staan ook afwijkende en aanvullende regels in voor een aantal sectoren en categorieën werknemers.

Klik hier voor de volledige tekst van de Arbobesluit
.

De Arboregeling is weer een verdere uitwerking van het Arbobesluit. Het gaat hierbij om concrete voorschriften. Bijvoorbeeld de eisen waar arbeidsmiddelen aan moeten voldoen of hoe een arbodienst zijn wettelijke taken exact moet uitvoeren. Ook deze regels zijn verplicht voor werkgever en werknemer.

Klik hier voor de volledige tekst van de Arboregeling
.

Binnen uw organisatie helpen wij u met het realiseren van gezonde werkomstandigheden en daarmee duurzaam betere prestaties .
U krijgt hulp bij het doorgronden en oplossen van individuele verzuimvraagstukken en werkgerelateerde gezondheidsproblemen.
Voor u betekent dat een professionele en mensgerichte begeleiding van medewerkers alsook advies op elk managementniveau.
Wij beschikken over arbeidsdeskundigen en werken nauw samen met bedrijfsartsen en verzekeringsgeneeskundigen.

Terug naar FlexLEGAL

Adres

FLEXHRMLEGAL
Spoorhaven 76
2651 AV Berkel en Rodenrijs

T 06 - 30 79 15 70
F 084 - 724 25 70
E info@flexhrmlegal.nl

ruim 30 jaar ervaring

Bel of mail ons voor meer informatie.naar de contactpagina
Ontwerp en realisatie: Flaire - Design & Development